Nordic Woodfibre

Nolco - precies passende bescherming - flexibel, eindeloos, rolbaar, vouwbaar

Nolco-Flex
Stootabsorberende beschernende mantel van elastisch houtvezel

Nolco-Flex bestaat uit aan weerszijden gelamineerde zachte hotvezelplaten in selecteerbare breedten van max.2,40 m.
De parallel aangebrachte groeven zorgen ervoor dat dit materiaal flexibel en rolbaar is. De benodigde hoeveelheid wordt van een eindloze baan afgesneden
en als beschermende mantel aangepast aan het pakgoed (bijv. coils, walsen, kabeltrommels, stangen, buizen). 
Nolco-Flex vormt een volledig afsluitend beschermend oppervlak, ook als alternatief voor zware, versplinterende houten bekistingen.
Belastingen bij overslag en export worden verminderd dankzij de elasticiteit van het materiaal.
 
Nalco-Rib
Lastverdelende  beschermende mantel van harde vezel.

Nolco-Rib  biedt vergelijkbare  functionaliteit zoals  Nolco-Flex,  maar bestaat uit lamellen  van  hard  vezel.  De  kracht ligt in  de  hoge flexibiliteit en de lastverdelende werking.  De laminering aan weerszijden zorgt voor een solide verbinding.  Het beschermt oppervlak- ken tegen stoten en schokken en  kan worden gebruikt voor de ommanteling en  bundeling van de meest uiteenlopende objecten; ook voor bijzonder langwerpige  goederen dankzij selecteerbare  breedten van  maximaal  8  m.
 
Nalco-Pack
Robuuste,  lichtgewicht dekselplaat en tussenlaag voor stapels

Nolco-Pack  is  de  stabiele,  voor hergebruik  geschikte  afdekking  en  tussenlaag voor stapels  met kussenwerking,  voor alle  soorten coils -  als alternatiefvoortraditionele houten deksels. De vierkanten vorm van aan weerszijden gelamineerde zachte  houtvezelplaten dient als robuuste lichtgewicht dekselplaat en als bescherming van de rand en voor staande grate rollen of van  uiteenlopende  materialen.
 
Nol co-Soft
Oppervlaktebescherming met de beschermende  eigenschappen van een buitenverpakking
 
Nolco-Soft  is  een  composiet van  PE-schuim  en  crepepapier,  Het product is  een  scheurvast verpakkingsmateriaal  van  bijzonder licht gewicht met kussenwerking en  met de beschermende eigenschappen van een buitenverpakking.  Met zijn  6  mm dikke  kern van PE-schuim vormt de Nolco-Soft zich volledig naar de  meest uiteenlopende pakgoederen  en  ongelijke oppervlakken.  Nolco-Soft kan eenvoudig op maat worden  gesneden  en  kan  dankzij het geringe  gewicht snel en  eenvoudig met plakband worden gefixeerd.